اپلیکیشن هوشمند

اپلیکیشن هوشمند

طراحی اپلیکیشن هوشمند شرکت مهندسی راگاسازه مجهز به تکنولوژی واقعیت افزوده AR قابل دریافت می باشد. این اپلیکیشن به عنوان ابزاری هوشمند جهت

برقراری ارتباط هوشمند و موثر با مشتریان از طریق بازارهای رسمی Android و iOS قابل دریافت است.

 

App-RAGA