انواع کنترلرها و سنسورها

دسته:
ingenium
توضیحات

سری کلیدهای هشدار، مناسب برای درهای خروج اضطراری و سیستم های حفاظتی